Eerder tijdens

OP DE GRIBBELGRAB

Bedankt voor de medewerking: Lotte Heyboer, Wim van Graas, Willem Trip, Roelof en Jesse Pott, Mw. Bruins, Dhr. Jipping en Klaassens, Fam. Veldkamp, Henk Seubers, Jans Polling en de vrijwilligers die meehielpen deze OpdeGribbelgrab te realiseren. Ook bedanken wij de Hunze Commissie, Dorpsbelangen Borger en Ondernemersvereniging Borger voor hun steun.

Vrömde Vogels

In 2021 werd de 3e OpdeGribbelgrab gehouden. Deze keer over “Vrömde Vogels”.

In Börger bint altied wel een paar vrömde vogels wèst die net eem’n anders waren. Iederien kende ze ok, umdát ze zo biezunder waren. Die vrömde vogels
hadden het niet altied zo makkelijk in hun tied. Umdat ze vrömde vogels waren, weurden ze soms niet begrepen. Vrömde vogels staot vaak allennig, want maor
weinig mensen duurt het an um hielemaol zuchzölf te wezen en hielemaol vrij te leven.

Tijdens deze 3e OpdeGribbelgrab vertrokken wij vanaf de boerderij van Willem Trip, waar voor de gelegenheid Café Santing was nagebouwd (decor gemaakt door Wim van Graas). We zagen Hans Heyting en Anton Heyboer en Santings Geertie schonk daar de borrel. Vervolgens gingen we naar de boerderij van Roelof Pott waar we een ontmoeting hadden met wederom een vrömde vogel, namelijk Jan Paraplu. Op de es en daarna in de Koesteeg werd een gedicht voorgedragen van Hans Heyting en was er een schilderij te bewonderen van Anton Heyboer. In de Torenes werd de eenakter van Tineke Endema, Een Vrömde Vogel opgevoerd en op de plek van het oude gemeentehuis zagen we twee hippies die een eerbetoon gaven aan Berend Mensing. Tenslotte kwamen we weer terug bij Boerderij Trip voor nog een afzakkertje.

We hebben 7 voorstellingen gegeven voor circa 350 mensen. De spelers waren Marleen Euving, Tineke Endema, Grietje Egberts, Roos Marissen, Marjolein Reinds, Jan Rosing, Harm Wilting, René Edens en Robbert Jansen. André Rosing vertelde de gedichten en het verhaal van Heyting en Heyboer, Rinus van der Zedde en Greet Beerman verzorgden de drankjes onderweg.

Stichting Op de Gribbelgrab

p/a Torenlaan 18, 9531 JJ Borger
info@opdegribbelgrab.nl

K.v.K.: 78485681